global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
eu


3R Razgovor-Razumijevanje-Rezultat


Svrha je projekta da sudionici socijalnog dijaloga kroz međusobni razgovor i bolje razumijevanje, poboljšaju informiranost, povećaju znanja, vještine i motivaciju i fokusiraju se na rezultate kako bi sindikalni povjerenici članovi RV i PZNR ojačali socijalni dijalog i postigli veću učinkovitost u svome radu.

Projektom će se unaprijediti njihova suradnja i osigurati prepoznatljivost uloge sindikata u jačanju bipartitnog socijalnog dijaloga s poslodavcem u Hrvatskoj pošti, hrvatskom gospodarstvu u cjelini, kao i na regionalnoj razini.

Realizacija projekta ¨3R¨ razgovor - razumijevanje - rezultat, sastoji se od analize postojećeg stanja socijalnog dijaloga, upoznavanja s iskustvima dionika iz različitih zemalja i konačno, kroz zaključke i iskustva s radionica i savjetovanja, dovest će do uspostave procesa razvijanja modela suradničkog socijalnog dijaloga, što će direktno, pozitivno i dugoročno utjecati na razvijanje i unapređenje postojećeg stanja.

Projekt se temelji na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. – “Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II“ od 27.07.2015.g., koji je Hrvatski sindikat pošte zaključio s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava. Tako će projekt u potpunosti biti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 958.445,75 kn, a ukupno trajanje projekta iznosi 12 mjeseci s početkom realizacije u rujnu 2015.

Projekta ¨3R¨, je podijeljen je u 6 tematskih cjelina i bit će realiziran prema navedenom planu:

  1. savjetovanja o ulozi i odgovornosti RV i PZNR u socijalnom dijalogu;
  2. radionice na temu: Radni odnosi, pravo na informiranje i konzultacije s poslodavcem;
  3. radionice na temu: Umijećem pregovaranja do kvalitetnog socijalnog dijaloga;
  4. radionice na temu: Komunikacijski alati za rješavanje sukoba u dijalogu;
  5. Međunarodna konferencija "Socijalnim dijalogom do suradnje";
  6. kampanja za jačanje socijalnog dijaloga.

Kako svoj rad temeljimo na unaprjeđivanju i stalnom podizanju razine znanja, na razvijanju kompetencija te na razmjeni pozitivnih iskustava na svim poljima djelovanja, unutar i izvan našeg Sindikata, kao i u međunarodnim sindikalnim odnosima i ovim projketom ćemo podignuti kvalitetu informiranosti i uključenosti našega članstva i doprinjeti uspješnoj realizaciji planiranih sindikalnih ciljeva i aktivnosti.

U sklopu projekta bit će izrađena brošura ¨Socijalnim dijalogom do suradnje¨ te će taj cjeloviti pisani materijal biti dostupan za preuzimanje putem naše WEB stranice. Dokument će kao trajna vrijednost sadržavati sve bitne informacije o tijeku realizacije projekta sa svim zaključcima na jednom mjestu i on će, kao takav, poslužiti našim sindikalnim povjerenicima i članovima Sindikata da unaprijede svoja znanja.
S pravom očekujemo uspješnu organizaciju projekta, a provedba definiranih projektnih aktivnosti izravno će utjecati na rad i jačanje socijalnog dijaloga. To uključuje jačanje pregovaračkih pozicija sindikata i otvaranje perspektiva za kvalitetniji i učinkovitiji socijalni dijalog s poslodavcem. Sve planirane aktivnosti imaju za cilj stvaranje boljih uvjeta rada, kvalitetniju zaštitu radničkih prava i otvaranje novih perspektiva za radnike Hrvatske pošte i šire.

O svim našim projektnim aktivnostima redovito ćemo vas informirati putem sindikalnih povjerenika, pisano kroz tekstove u Post Infu, kao i putem naše web stranice.

Milan Jukić, predsjednik
29. srpnja 2016.

BROŠURA "SOCIJALNIM DIJALOGOM DO SURADNJE"

Brošura „Socijalnim dijalogom do suradnje“, konačni je rezultat prvog EU projekta Hrvatskog sindikata pošte - 3R (razgovor-razumijevanje-rezultat).
Kroz čitavi projekt ukupno je prošlo više od 140 sudionika; članova radničkih vijeća, povjerenika za zaštitu na radu, sindikalnih povjerenika, kolega iz prijateljskih i srodnih sindikata, predstavnika Poslodavca te međunarodnih gostiju. Sažetak svega što smo imali priliku čuti i vidjeti tijekom projekta nalazi se upravo u ovom priručniku za koji se nadamo da će vam biti koristan u jačanju i unaprjeđenju socijalnog dijaloga.
Također, ovom prilikom, od srca Vam zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju i doprinosu ka uspješnosti ovog prvog EU projekta Hrvatskog sindikata pošte.


17. lipnja 2016.

TUHELJSKE TOPLICE – MEĐUNARODNOM KONFERENCIJOM ZAVRŠEN EU PROJEKT HSP-a „3R“

Međunarodnom konferencijom „Socijalnim dijalogom do suradnje“, koja je održana u Tuheljskim Toplicama 13. i 14. lipnja 2016. završen je prvi EU projekt Hrvatskog sindikata pošte „3R“ (razgovor, razumijevanje, rezultat). Na dvodnevnoj konferenciji ukupno je sudjelovalo 143 sudionika, od toga 14 stranih gostiju iz osam zemalja, 12 sindikalnih predstavnika iz sindikata udruženih u NHS, gosti iz RSRH-a, stručni suradnici, članovi radničkih vijeća, povjerenici za zaštitu na radu te sindikalni povjerenici HSP-a. Prvoga dana konferencije, sve je sudionike pozdravio pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava Mario Bebić koji je rekao da je uz Poštu posebno vezan budući da je nekad i sam bio dio te tvrtke, kao direktor ljudskih resursa kada je socijalni dijalog, u odnosu na danas, bio na prilično visokoj razini. Osim pomoćnika ministra, svoje su pozdravne govore održali i Damir Babić, direktor Ureda za ljudske resurse u HP-u, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) te Marjan Veta koji je sudionike pozdravio u ime svih naših sindikalnih kolega iz osam različitih zemalja. Nakon pozdravnih govora uslijedilo je izlaganje na temu „Socijalni dijalog u Hrvatskoj“, o kojoj je govorio predsjednik NHS-a, naše najveće sindikalne središnjice, Krešimir Sever. U svom izlaganju govorio je o početcima socijalnog dijaloga u Hrvatskoj koji se razvijao u jeku ratnih 90-tih godina, o tome kako su se ponašale različite vlade, kako su oduzimana i rezana prava radnika te kako se takozvana socijalna vlada u svom odnosu prema sindikatima i radnicima pokazala najnesocijalnijom i najnesolidarnijom. Nakon Krešimira Severa, mjesto za govornicom preuzeo je predsjednik Hrvatskog sindikata pošte Milan Jukić, koji nas je ukratko podsjetio na tijek EU projekta, njegov početak, održane radionice i obrađene teme te snimljene materijale. Zahvalio je svim sudionicima na njihovom prisustvu kao i zalaganju tijekom čitavog projekta. Drugog dana konferencije imali smo priliku čuti doista veliki broj novih informacija, podataka i praksi socijalnih dijaloga kako iz drugih granskih sindikata tako i iz sindikata koji djeluju u zemljama naših gostiju (Grčka, Makedonija, Mađarska, Poljska, Slovačka, Srbija, Španjolska i Velika Britanija). Kroz tri panela koja su redom vodili profesor Dragan Bagić, supredsjedatelj EU odbora za socijalni dijalog u poštanskoj djelatnosti Brian Scott te Vitomir Begović ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Tijekom sva tri panela imali smo priliku vidjeti mnoge zanimljive prezentacije, te čuti različite diskusije o socijalnom dijalogu, što je točno, kako ga poboljšati, na čemu raditi da postane učinkovitiji te kako se boriti protiv suvremenih prijetnji današnjem radniku, sve razvijenijoj tehnologiji, sve nesigurnijim radnim mjestima te sve većim razlikama između bogatih i siromašnih. Na kraju konferencije čuli smo zaključke panela koji se, ukratko, mogu svesti na potrebu razvoja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj budući da je upravo socijalni dijalog ključan faktor u donošenju zajedničkih rješenja socijalnih partnera, odnosno Vlade, poslodavaca i sindikata. U socijalnom dijalogu mora vladati načelo morala, poštivanja socijalnih partnera, međusobno uvažavanje, te izgradnja povjerenja. Da bi pokazali svoju snagu, sindikati u Hrvatskoj moraju biti složni i solidarni s voljom i željom za bolje sutra, i s borbom za očuvanje radničkih prava i obrane dostojanstva čovjeka. Konferenciju je zatvorio naš predsjednik Milan Jukić, koji je svim sudionicima konferencije zahvalio na sudjelovanju i zalaganju tijekom čitavog EU projekta.
Podsjetimo, EU projekt „3R“ financiran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost mu je oko 127.000 eura. Projekt se sastojao od četiri faze, odnosno pet projektnih aktivnosti. U prvoj fazi organizirana je radionica odnosno savjetovanje pod nazivom “Uloga i odgovornosti PZNR u socijalnom dijalogu” na kojem je sudjelovalo 72 sudionika. U drugoj fazi organizirane su radionice na temu “Radni odnosi, pravo na informiranje i konzultacije s poslodavcem”. Održano je 6 takvih regionalnih radoionica na kojima je ukupno sudjelovalo 94 sudionika. U trećoj fazi održane su radionice na temu “Umijećem pregovaranja do kvalitetnog socijalnog dijaloga”, njih sedam sa ukupno 110 sudionika. U posljednjoj četvrtoj fazi održano je također 7 radionica sa ukupno 102 sudionika. Tema ove posljednje faze bila je „Komunikacijski alati za rješavanje sukoba u dijalogu”. Zadnja, peta aktivnost je opisana Međunarodna konferencija. Kao nusprodukt cijele ove „EU“ priče, osim zajedničkog druženja, stjecanja novih znanja i vještina, zabave, skečeva, video materijala bit će i tiskanje i izdavanje brošure pod nazivom „Socijalnim dijalogom do suradnje“ u kojoj će se moći pročitati svi članci vezani uz sve što smo imali priliku vidjeti, čuti i naučiti prilikom čitavog ovog EU projekta. Još jednom, svim sudionicima od srca zahvaljujemo na sudjlovanju a time i doprinosu da cijela priča završi sretno i uspješno!


ARHIVA


Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi