sindikat

POST INFO 764


03. travnja 2020.

POKREĆEMO SUDSKU BITKU ZA USKRSNICU!

Poštovane kolegice i kolege, članice i članovi Hrvatskog sindikata pošte, radnice i radnici Hrvatske pošte, 

ovim putem izvještavamo svoje članstvo da krećemo u realizaciju uvjeta za pokretanje sudskih postupaka s ciljem prisilne (sudske) naplate svih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora koje je Poslodavac jednostrano uskratio radnicima Hrvatske pošte. U provedbi ovih aktivnosti bit će potrebno da naši članovi potpišu punomoći za zastupanje u sudskim sporovima i to odmah čim se steknu sigurnosni uvjeti za prijam, potpis i povrat potpisanih punomoći.

Obrazac punomoći možete dobiti kod vašeg sindikalnog povjerenika, a mi ćemo se pobrinuti da vam vaša uskraćena prava budu isplaćena u cijelosti. 

Napominjemo, Hrvatski sindikat pošte, kao predstavnik većine radnika Hrvatske pošte i odgovoran socijalni partner, uvažavajući sve okolnosti koje nitko nije mogao predvidjeti, još manje se na njih pripremiti, čini sve što je u mogućnosti da sa svoje strane i u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti pridonese boljitku svih radnika naše tvrtke. Prije svega se to odnosi na činjenicu da smo od samih početaka pandemije i ugroze koja ona nosi, od Poslodavca zahtijevali poduzimanje svih zaštitnih mjera koje bi trebale pridonijeti zaštiti naših radnika, poglavito onih koji su svojim poslom u svakom trenutku, na svom radnom mjestu izloženi izravnoj ugrozi njihovog zdravlja i posredno zdravlja njihovih bližnjih. Nažalost, treba to reći, nismo uvijek, a poglavito ne na vrijeme, nailazili na potrebno razumijevanje nadležnih.  Da nevolja nikad ne dolazi sama, svjedočimo time što su Poslodavac i vlasnik (Država), koristeći ovu izvanrednu situaciju, odlučili jednostrano kršiti odredbe važećeg Kolektivnog ugovora i uskratiti radnike Hrvatske pošte za isplatu prigodne nagrade za Uskrs.  I to nije sve! Poslodavac ovih dana donosi jednostranu odluku o tomu da neće poštivati Kolektivni ugovor kad je u pitanju participacija troškova prijevoza, objašnjavajući to okolnostima da su radnici zbog izostanka javnog prijevoza prisiljeni koristiti vlastita vozila(!?). Nije zgorega podsjetiti da o tomu govorimo već godinama, nevezano za trenutne okolnosti. Radnici naše tvrtke odavno koriste svoja vozila jer nemaju druge mogućnosti doći na posao pa ih nitko od nadležnih za to ne pita niti uzima ozbiljno. Poštovane kolegice i kolege, niti u jednom od navedenih slučajeva jednostranih kršenja odredbi Kolektivnog ugovora od strane Poslodavca, Hrvatski sindikat pošte, koji je jedan od potpisnika Kolektivnog ugovora, nije dao suglasnost na takvo postupanje Poslodavca.
Milan Jukić, predsjednik HSP

GDJE JE TU ZAJEDNIŠTVO?!

Zajedništvo je često spominjana riječ zadnjih dana. Najčešće je se sjetimo u teškim vremenima jer je upravo zajedništvo najbolji odgovor na bilo kakvu vrstu ugroze koja prijeti. No, postoji li zajedništvo u ovome trenutku u Hrvatskoj pošti? Cijeli svijet, pa tako i svi mi u Hrvatskoj pošti pokušavamo naći odgovore kako iz ove situacije izaći sa što manje “žrtava”. Nije lako naći odgovore, ali još teže će biti ako ne skupimo glave skupa i zajedno razgovaramo. Nažalost, Uprava još uvijek to ne prepoznaje i donosi odluke jednostrano, objašnjavajući to otegnutim okolnostima zbog kojih intenzivno revidira poslovne projekcije za naredno razdoblje. Jako je nezahvalno raditi poslovne projekcije u trenutku kad nitko ne zna do kada ćemo imati izvanredne mjere u državi. Možemo jedino raditi više modela po principu najbolji, srednje loš i najlošiji scenarij. Najgore bi bilo u ovakvom trenutku brzati s odlukama, sav teret brzopleto I bez argumentacije prebaciti na radnike koji su najzaslužniji da kompanija i u ovim teškim uvjetima posluje. Da bi našli najbezbolnije rješenje i još važnije da bi spriječili zlonamjerne “mesije” potrebno je transparentno i argumentirano razgovarati. Očito da zajedništvo socijalnih partnera u ovome trenutku ne postoji i upozoravamo Poslodavca da jednostrano donošenje odluka u ovako teškoj situaciji nećemo dozvoliti.

PRIJEDLOG VLADE RH – I TVRTKE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU MORAT ĆE SE PRILAGODITI NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj u četvrtak, 2. travnja 2020., donijela prijedlog zaključka o ograničavanju korištenja sredstava iz državnog proračuna za 2020. godinu proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa. Osim zaključka kojim će se pokrenuti pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te zaposlenih u javnim službama za 2020. godinu, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima te prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na osnovnu plaću, Vlada je donijela i zaključak kojim zadužuje Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima. Ovaj se zaključak odnosi i na Hrvatsku poštu kao tvrtku u državnom vlasništvu, stoga se nadamo i vjerujemo da Hrvatska pošta kao Poslodavac neće donositi jednostrane odluke već da će u duhu socijalnog dijaloga voditi razgovore i sa sindikatima. U svom obrazloženju Vlada napominje da će usporavanje gospodarskih aktivnosti zbog provedbe mjera za obuzdavanje širenja pandemije koronavirusa dovesti do snažnog pada javnih prihoda, a bit će potrebna i znatna dodatna sredstva za provedbu mjera i aktivnosti za borbu protiv epidemije i za pomoć gospodarstvu. To će sve dovesti do velikog porasta proračunskog manjka i javnog duga.

PISMO NHS-a PREDSJEDNIKU VLADE - NOVI PAKET MJERA

Nezavisni hrvatski sindikati, u četvrtak 2. travnja, uputili su predsjedniku Vlade RH pismo vezano za donošenje novih mjera za pomoć gospodarstvu i očuvanje radnih mjesta koje prenosimo u dijelovima: 

„Poštovani gospodine Plenkoviću! Koliko li je kratko trajalo prošlotjedno vladino opredjeljenje za uvažavajući socijalni dijalog! Još se nisu pošteno ni ohladile stolice nakon sjednice GSV-a, koja je održana prošli petak… a već ste sve to zanemarili… Već smo za prošle mjere upozoravali i predlagali neka poboljšanja. No većina toga nije uvažena.

Ostalo je to i za nove mjere.  Sada ponovno, uvažavajući pri tom pozitivne pomake u novim mjerama, želimo upozoriti na neke važne detalje. Ponajprije da mjere doista moraju biti usmjerene prvenstveno na očuvanje radnih mjesta i platežne moći radnika. Dakle, poslodavci koji otpuštaju radnike i/ili isplaćuju dobit, dividende i/ili menadžerske bonuse, ne mogu dobiti potporu iz državnog proračuna čak i onda ako su si to isplatili prije donošenja mjera. A ako neki to naprave u nekom razdoblju poslije krize i korištenih mjera, onda takve isplate treba oporezovati izrazito visokim poreznim stopama. Sljedeće je pitanje koje se nameće, trebaju li baš svi poslodavci koji mjere koriste, sredstva dobiti besplatno? Možda bi dio tako danih pomoći i potpora država trebala pretvoriti u (su)vlasničke udjele. Naravno, ne kod obrtnika, mikro, malih i manjih srednjih poduzetnika, ali zašto za uložena sredstva ne ući u (su)vlasništvo kod većih i velikih. Ne da u krizi dobiju narodnu potporu iz državnog proračuna, a poslije, kad kriza prođe, nastave poslovati kao da se ništa nije događalo, bez ikakvih povratnih obveza prema društvu koje im je u krizi izdašno pomagalo.  Uz to, skrećemo Vam pozornost kako kod svih onih poslovnih subjekata kojima će Vlada otpustiti obvezu uplaćivanja dijela ili cijelog iznosa doprinosa, Vlada to treba podmiriti za svakog radnika u pripadajućem iznosu...

Ovu prigodu želimo iskoristiti i kako bismo Vam skrenuli pozornost na cijeli niz zlouporaba koje se na terenu događaju, a vezano za otkazivanje ugovora o radu uz potpis radnika da se odriče otkaznoga roka, pri čemu se radnike nerijetko tjera na potpis sporazumnoga raskida radnog odnosa, a radnici tada gube sva prava i na otpremninu i naknadu za nezaposlene. Neke se radnike upućuje na rad od kuće, pri čemu stvarno tako rade i to u punom radnom vremenu, a takav im se rad vodi kao korištenje godišnjeg odmora. Neke se radnike upućuje na neplaćeni dopust bez obzira što to radnici nisu tražili, dok se druge vodi na godišnjem odmoru, a bez dogovora s njima! 

Uz sve navedeno, molimo da jasno naznačite kako je i ova potpora od 4.000,00 kuna neto na koje Vlada plaća doprinose, potpora na koju se očekuje da poslodavac isplati razliku do pune ugovorene radnikove plaće. Ovo napominjemo zbog iskustva sa ovom tek minulom potporom, za koju je dio poslodavaca radnicima tumačio kako je to jedino što im trebaju isplatiti, iako imaju mogućnost i za više. Nad svim tim isplatama treba uspostaviti poseban nadzor i kontrolu“, stoji u priopćenju NHS-a.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi