sindikat

PRIJAVA ZA ODMARALIŠTE


plava_vala
PLAVA VALA - HSP d.o.o.
Radićeva 12, 10000 ZAGREB
IBAN: HR3823900011100333431
MB: 2061481, OIB: 62725314358

Tel: 01 4686-087, 4686-088
Fax: 01 4929-676

E-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr


Radno vrijeme
pon - pet
08:00 - 16:00


TURISTIČKA SEZONA 2018.
PODNOŠENJE PRIJAVA

do 16. veljače 2018.

Radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnosti ljetovati u turističkim smještajnim objektima PLAVE VALE HSP. Raspored smjena za 2018. organiziran je na bazi 7 noćenja (smjene su uvijek nedjeljom), osim u Vrboskoj na otoku Hvaru gdje će, kao novost, smjene gostiju biti na bazi 7 ili 10 noćenja. Ulazak gostiju u apartmane je nakon 14 sati na dan dolaska, a smjene završavaju izlaskom gostiju na dan odlaska, najkasnije do 10 sati. Prijave se primaju do 16. veljače 2018., isključivo pisanim putem na popunjenom obrascu za prijavu.


Obrazac se može preuzeti ovdje
gumb
ili kod vašeg sindikalnog povjerenika.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu: Plava Vala HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb, osobno ili putem pošte (na adresu Radićeva 12, 10000 Zagreb) ili putem fax poruke na broj 01/4929676 ili na e-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr. Obavijest o prihvaćenim prijavama bit će dostavljena putem pisane obavijesti i sadržavat će sve potrebne informacije za uspješnu realizaciju turističkog smještaja.

Podnositelj kojemu prijava bude prihvaćena plaća akontaciju u iznosu od 500 kuna.

Akontaciju je potrebno uplatiti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti o prihvaćanju prijave.

Plaćanje se vrši isključivo putem naloga za plaćanje, na žiro račun društva Plava Vala HSP d.o.o., kako slijedi:
- Ime uplatitelja - upisati ime i prezime
- Primatelj - upisati Plava Vala HSP d.o.o.
- Iznos - upisati iznos od 500 kn
- Poziv na broj zaduženja - upisati OIB uplatitelja
- Broj računa primatelja - upisati IBAN: HR3823900011100333431
- Opis plaćanja – upisati: akontacija za najam apartmana
- Kopiju dokaza o uplati treba poslati na telefaks broj 01 4929-676.

Plaćanje cijene smještaja moguće je jednokratno ili u ratama:
- za radnike Hrvatske pošte koji nisu članovi HSP-a - do 5 mjesečnih rata;
- za članove HSP-a - do 10 mjesečnih rata (akontacija se računa kao prvi rata).

Kod plaćanja pune cijene smještaja prije dolaska u turistički objekt za smještaj gostiju, Plava Vala će odobriti popust od 5%. Kod plaćanja cijene smještaja u ratama, korisnik smještaja je dužan prilikom preuzimanja uputnice predočiti na uvid dokaz o uplati akontacije i potpisati suglasnost za obustavu na plaći do konačne isplate.

Podnositelju prijave kojemu je prijava prihvaćena bit će dostavljena uputnica na ime podnositelja i nije prenosiva na drugu osobu. Uputnicu je potrebno predočiti prigodom dolaska u smještajni objekt. Svi korisnici naših smještajnih objekata plaćaju boravišnu pristojbu. Za djecu od 12 do 18 godina popust je 50%. Boravišna pristojba je sastavni dio računa i bit će uključena u prvu mjesečnu ratu plaćanja.

CJENIK-USLUGA SMJEŠTAJA PLAVA VALA HSP d.o.o. ZA 2018. GODINU

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi