sindikat

PRIJAVA ZA ODMARALIŠTE


plava_vala
PLAVA VALA - HSP d.o.o.
Radićeva 12, 10000 ZAGREB
IBAN: HR3823900011100333431
MB: 2061481, OIB: 62725314358

Tel: 01 4686-087, 4686-088
Fax: 01 4929-676
Mob: 098 955 0021
E-mail: blagajnahsp@h.s.p.t-com.hr


Radno vrijeme
pon - pet
08,00 - 16,00

Ljetovati u odmarališnim objektima Društva Plava Vala HSP mogu svi radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti i članovi njihovih obitelji. Turistička sezona u našim odmaralištima traje od 09.06. – 15.09. 2014. godine. Predsezona je razdoblje od 31.03.-09.06., a posezona razdoblje od 15.09.-31.12.2014. godine.
Raspored smjena u sezoni bit će organiziran biti na bazi 7 noćenja (ponedjeljkom), osim smještaja u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene gostiju biti na bazi 10 noćenja. Smjene gostiju započinju od 12 sati, a završavaju najkasnije do 10 sati ujutro na dan odlaska. Cijene smještaja istovjetne su s prošlogodišnjima, a pobliže informacije za svaki od smještajnih objekata mogu se vidjeti na našim internetskim stranicama. Prijave za korištenje smještajnih objekata primat će se od 31. ožujka do 15. travnja, isključivo pisanim putem i na popunjenom obrascu za prijavu.

Obrazac se može preuzeti ovdje
gumb
ili kod vašeg sindikalnog povjerenika.

Prijavu – popunjeni obrazac potrebno je dostaviti poštanskom pošiljkom na adresu:
Plava Vala HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili fax-porukom na broj 01/4929676
ili na e-mail blagajnahsp@h.s.p.t-com.hr.

Obavijest o prihvaćenim rezervacijama bit će dostavljena svakom podnositelju prijave pisanim putem i sadržavat će sve informacije potrebne za realizaciju ljetovanja.
Oni radnici kojima bude prihvaćena Prijava za smještaj plaćat će akontaciju u iznosu od 500 kuna.
Akontacija je potrebno uplatiti u roku od 5 (pet) dana po primitku pisane obavijesti o prihvaćanju prijave za ljetovanje.
Plaćanje se obavlja isključivo putem naloga za plaćanje, na žiro račun Društva Plava Vala HSP, kako slijedi:
- Ime platitelja - upisati ime i prezime
- Primatelj - upisati Plava Vala HSP d.o.o.
- Iznos - upisati iznos od 500 kn
- Poziv na broj zaduženja - upisati OIB
- Broj računa primatelja - upisati IBAN: HR3823900011100333431
- Opis plaćanja - upisati akontacija za najam apartmana
- Kopija dokaza o uplati mora se odmah poslati na telefaks broj 01 4929-676.

Plaćanje pune cijene smještaja moguće je realizirati jednokratno ili u ratama:
- za radnike Hrvatske pošte, koji nisu članovi HSP-a, najviše u 5 (pet) mjesečnih rata;
- za članove HSP-a najviše u 10 (deset) mjesečnih rata (akontacija se računa kao prva rata).

Kod plaćanja pune cijene prije dolaska u smještajni objekt, korisniku se odobrava popust od 5%. Za plaćanje u ratama korisnik je dužan prilikom preuzimanja uputnice dati na uvid dokaz o uplati akontacije i potpisati izjavu o suglasnosti za obustavu na plaći do konačne isplate.
Svakom korisniku kojem bude omogućeno korištenje odmarališnog smještaja, dostavit će se uputnica, koja će glasiti na ime radnika i nije prenosiva na drugu osobu. Uputnicu treba predočiti prigodom dolaska u smještajni objekt. Svi korisnici odmarališta plaćaju boravišnu pristojbu. Djeca od 12 do 18 godina imaju popust od 50%. Sukladno primjeni važećih zakonskih propisa boravišna pristojba je sastavni dio računa i bit će uključena u prvu mjesečnu ratu.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi