sindikat

PRIJAVA ZA ODMARALIŠTE


plava_vala
PLAVA VALA - HSP d.o.o.
Radićeva 12, 10000 ZAGREB
IBAN: HR3823900011100333431
MB: 2061481, OIB: 62725314358

Tel: 01 4686-087, 4686-088
Fax: 01 4929-676

E-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr


Radno vrijeme
pon - pet
08,00 - 16,00


TURISTIČKA SEZONA 2015.
(15.06.-14.09.2015.)

PODNOŠENJE PRIJAVA
(16.03.-02.04.2015.)

Ljetovati u turističkim smještajnim objektima društva Plava Vala HSP mogu svi radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti, kao i članovi njihovih obitelji.
Raspored smjena bit će na bazi 7 noćenja (ponedjeljkom), osim u Vrboskoj (Hvar), gdje su smjene na bazi 10 noćenja. Smjene započinju od 12 sati, a završavaju najkasnije do 10 sati ujutro na dan odlaska.

Prijave za korištenje objekata za smještaj primaju se od 16. OŽUJKA do 02. TRAVNJA 2015., isključivo pisanim putem i na popunjenom obrascu za prijavu.


Obrazac se može preuzeti ovdje
gumb
ili kod vašeg sindikalnog povjerenika.

Prijava - obrazac se dostavlja putem pošte na adresu:
Plava Vala HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili fax-porukom na broj 01/4929676
ili na e-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr
Obavijest o prihvaćenim rezervacijama bit će dostavljena podnositelju prijave pisanim putem i sadržavat će sve potrebne informacije za realizaciju ljetovanja.

Podnositelji prijave kojima prijava bude prihvaćena plaćaju akontaciju u iznosu od 500 kuna.

Akontaciju je potrebno uplatiti u roku od 5 (pet) dana po primitku pisane obavijesti o prihvaćanju prijave.

Plaćanje se vrši isključivo putem naloga za plaćanje, na žiro račun društva Plava Vala HSP d.o.o., i to:
- Ime uplatitelja - upisati ime i prezime
- Primatelj - upisati Plava Vala HSP d.o.o.
- Iznos - upisati iznos od 500 kn
- Poziv na broj zaduženja - upisati OIB uplatitelja
- Broj računa primatelja - upisati IBAN: HR3823900011100333431
- Opis plaćanja – upisati: akontacija za najam apartmana
- Kopija dokaza o uplati treba poslati na telefaks broj 01 4929-676.

Plaćanje pune cijene smještaja moguće je u ratama:
- za radnike Hrvatske pošte (koji nisu članovi HSP-a), najviše u 5 mjesečnih rata;
- za članove HSP-a najviše u 10 mjesečnih rata (akontacija se računa kao prva rata).

Kod uplate pune cijene smještaja prije dolaska u smještajni objekt, odobrava se popust od 5%. Kod plaćanja cijene smještaja u ratama, korisnik smještaja je dužan prilikom preuzimanja uputnice dati na uvid dokaz o uplati akontacije i potpisati izjavu o suglasnosti za obustavu na plaći do konačne isplate.

Podnositelju kojemu je prihvaćena prijava bit će dostavljena uputnica, koja će glasiti na ime (podnositelj prijave) i nije prenosiva na drugu osobu. Uputnicu je potrebno predočiti prigodom dolaska u smještajni objekt. Svi korisnici naših smještajnih objekata plaćaju boravišnu pristojbu. Djeca od 12 do 18 godina imaju popust od 50%. Boravišna pristojba je sastavni dio računa ili će biti uključena u prvu mjesečnu ratu plaćanja.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi