sindikat

PRIJAVA ZA ODMARALIŠTE


plava_vala
PLAVA VALA - HSP d.o.o.
Radićeva 12, 10000 ZAGREB
IBAN: HR3823900011100333431
MB: 2061481, OIB: 62725314358

Tel: 01 4686-087, 4686-088
Fax: 01 4929-676

E-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr


Radno vrijeme
pon - pet
08,00 - 16,00


TURISTIČKA SEZONA 2016.
PRIJAVE SE PRIMAJU
od 11. do 21. ožujka

Radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti, kao i članovi njihovih obitelji, imaju mogućnosti ljetovati u turističkim smještajnim objektima Plave Vale HSP. Raspored smjena gostiju u 2016. bit će na bazi 7 noćenja (smjene su uvijek NEDJELJOM), osim u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje su smjene na bazi 10 noćenja. Smjene gostiju u apartmanima započinju nakon 12 sati na dan dolaska u objekt, a završavaju na dan odlaska, izlaskom gostiju, najkasnije do 10 sati.

Prijave za turističke smještaj primaju se od 11 do 21. ožujka 2016., isključivo pisanim putem i na popunjenom obrascu za prijavu.


Obrazac se može preuzeti ovdje
gumb
ili kod vašeg sindikalnog povjerenika.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu:
Plava Vala HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb osobno, putem pošte, putem fax poruke na broj
01/492 96 76 ili na e-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr

Obavijest o prihvaćenim rezervacijama bit će dostavljena podnositelju pisanim putem i sadržavat će sve potrebne informacije za uspješnu realizaciju ljetovanja.

Podnositelji kojima prijava bude prihvaćena plaćaju akontaciju u iznosu od 500 kuna.

Akontaciju je potrebno uplatiti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti o prihvaćanju prijave.

Plaćanje se vrši isključivo putem naloga za plaćanje, na žiro račun društva Plava Vala HSP d.o.o., kako slijedi:
- Ime uplatitelja - upisati ime i prezime
- Primatelj - upisati Plava Vala HSP d.o.o.
- Iznos - upisati iznos od 500 kn
- Poziv na broj zaduženja - upisati OIB uplatitelja
- Broj računa primatelja - upisati IBAN: HR3823900011100333431
- Opis plaćanja – upisati: akontacija za najam apartmana
- Kopiju dokaza o uplati treba poslati na telefaks broj 01 4929-676.

Plaćanje cijene smještaja moguće je jednokratno ili u ratama:
- za radnike Hrvatske pošte koji nisu članovi HSP-a - do 5 mjesečnih obroka;
- za članove HSP-a - do 10 mjesečnih obroka (akontacija se računa kao prvi obrok).

Kod plaćanja pune cijene smještaja prije dolaska u turistički objekt, Plava Vala će odobriti popust od 5%. Kod plaćanja cijene smještaja u ratama, korisnik smještaja je dužan prilikom preuzimanja uputnice predočiti na uvid dokaz o uplati akontacije i potpisati suglasnost za obustavu na plaći do konačne isplate.

Podnositelju prijave kojemu je prijava prihvaćena bit će dostavljena uputnica na ime podnositelja koja nije prenosiva na drugu osobu. Uputnicu je potrebno donijeti na uvid prigodom dolaska u smještajni objekt. Korisnici naših smještajnih objekata plaćaju boravišnu pristojbu.
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, dok bravišnu pristojbu umanjenu za 50% posto plaćaju osobe od navršenih 12 do 18 godina. Boravišna pristojba je sastavni dio računa i bit će uključena u prvu mjesečnu ratu plaćanja.

CJENIK-USLUGA SMJEŠTAJA PLAVA VALA HSP d.o.o. ZA 2016. GODINU

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi