global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
hsp


RADNIČKA VIJEĆA
Radničko vijeće je zakonom utvrđeni oblik suodlučivanja radnika. Kada ne bi bilo Radničkog vijeća, o našoj budućnosti i o socijalnoj sigurnosti naših obitelji odlučivao bi Poslodavac.

Ovlasti radničkog vijeća;GLAVNO RADNIČKO VIJEĆE (GRV) – članovi izabrani sa liste HSP-a
Predsjednik: Željko Šešerin (GP 1)
Članovi: Lidija Cipek Solenički (GP 1), Miljenko Gorup (GP 2), Željko Miljak (GP 3), Lidija Šušić (GP 4), Mario Vrček (GP 5), Damir Jurišić (GP 6) i Nevija Roce (GP 6)

RADNIČKO VIJEĆE GP 1 – članovi izabrani sa liste HSP-a
Predsjednik: Lidija Cipek Solenički
Zamjenica: Marijana Osredečki
Članovi: Robert Grabar, Nenad Šlogar, Ivan Topolovec, Stjepan Rešetar, Renata Spudić, Zlatko Kontek, Mirko Salaj, Renata Kranjčec, Lana Sladić, Irena Ilenić i Željko Šešerin.

RADNIČKO VIJEĆE GP 2 - članovi izabrani sa liste HSP-a
Predsjednik: Miljenko Gorup
Zamjenik: Branko Slunjski
Članovi: Ines Smrček, Marinela Bubaš i Zlatka Jambrović

RADNIČKO VIJEĆE GP 3 – članovi izabrani sa liste HSP-a
Predsjednik: Željko Miljak
Zamjenik: Marko Brković
Članovi: Jerka Sapunarić, Mario Kujundžić i Vesna Brajević.

RADNIČKO VIJEĆE GP 4 – članovi izabrani sa liste HSP-a
Predsjednica: Lidija Šušić
Zamjenik: Ivica Šljuka
Članovi: Jurka Dukić, Milena Alač i Mile Šarić.

RADNIČKO VIJEĆE GP 5 – članovi izabrani sa liste HSP-a
Predsjednik: Mario Vrček
Zamjenik: Željko Ivanović
Članovi: Ivan Stojanović, Marijan Periša, Ivica Grivičić, Alen Volenik i Jago Tomić.

RADNIČKO VIJEĆE GP 6 – članovi izabrani sa liste HSP-a
Članovi: Damir Jurišić, Nevija Roce, Sandra Brumnić i Melita Troha.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi