crta
global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
hsp hsp hsp hsp hsp hsp

POST INFO 819


17. rujna 2021.

GODIŠNJI ODMOR – PRAVO RADNIKA I OBVEZA POSLODAVCA

Vrijedi još jednom podsjetiti i naglasiti kako je godišnji odmor nužnost u službi zdravlja i da nipošto nije nepotreban luksuz. Nažalost, u našoj se praksi prečesto događa da se pravo na korištenje godišnjeg odmora zloupotrebljava od strane „organizatora“ posla, rukovoditelja ovih i onih razina. Svakojaki marifetluci, nesnalaženja i zloporabe u pogledu planiranja, organiziranja i realizacije godišnjih odmora radnika, u brojnim slučajevima dosežu začuđujuće razmjere i nerijetko znače evidentno kršenje propisa i zakona. Za one koji ne znaju, ne žele znati ili su skloni zaboraviti, kratki podsjetnik: 

- Poslodavac do kraja kalendarske godine donosi plan korištenja godišnjeg odmora za iduću godinu, uzimajući u obzir potrebe organizacije rada i osobne potrebe radnika – u praksi bi ovo značilo da se samo planiranje mora daleko ozbiljnije shvatiti, odnosno da su osobne potrebe radnika iskazane u anketi koju poslodavac provodi, nešto vrlo važno o čemu svakako treba voditi računa. Kad radnik u anketi iskaže potrebe kroz upisane željene termine korištenja godišnjeg odmora, neposredni rukovoditelj bi o promjeni nekog od termina zbog potrebe organizacije rada, morao obavijestiti radnika i učiniti sve da alternativni termin korištenja odmora bude prihvatljiv radniku;

- Odluka o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora mora se uručiti radniku najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

- Svako odstupanje od Odluke o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora mora biti evidentirano i odobreno od strane osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima koja rukovodi organizacijskom jedinicom u kojoj radnik obavlja poslove radnog mjesta i mora biti potpisano od strane radnika. 

U KOLOVOZU 125.501 NEZAPOSLENIH

Potkraj kolovoza 2021. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bila je evidentirana 125.501 nezaposlena osoba, što je za 505 osoba manje nego prethodnoga mjeseca, te za 25.867 osoba manje nego u kolovozu 2020. Od ukupnog broja nezaposlenih u kolovozu 2021. bilo je 54.586 nezaposlenih muškaraca (43,5 posto) i 70.915 nezaposlenih žena (56,5 posto). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u kolovozu 2021. imali su Splitsko-dalmatinska županija (17,7 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Grad Zagreb (13,9 posto) i Osječko-baranjska županija (12,1 posto), a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji (1,1 posto).

RADNICI POKRIVENI KOLEKTIVNIM UGOVOROM IMAJU VIŠE DANA GODIŠNJEG ODMORA

ETUC/NHS - Dok se milijuni radnika pripremaju za povratak na posao nakon godišnjih odmora, analiza podatka na razini EU-a pokazala je kako radnici koji su pokriveni kolektivnim ugovorima imaju do dva tjedna više plaćenog godišnjeg odmora. Radnici u Hrvatskoj i Njemačkoj imaju deset dana više godišnjeg odmora ukoliko su njihovi radni uvjeti određeni kroz kolektivne pregovore sindikata i poslodavaca. Radnici koji su pokriveni kolektivnim ugovorom u još sedam europskih zemalja: Danskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Češkoj, Finskoj, Italiji i Ujedinjenom Kraljevstvu imaju tjedan dana više godišnjeg odmora.


Odgovorni urednik: Milan Jukić
Uređivački odbor:
Martina Cikojević, Dubravko Kovačić, Damir Jurišić, Željko Miljak, Željko Šešerin, Lidija Pulišić i Mario Vrček
1
1
1
Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi