sindikat

DOGAĐANJA


22. rujna 2020.

OBAVIJEST OSIGURANICIMA - KORONAVIRUS (COVID-19)

NHS - Zbog povećanja broja građana oboljelih od COVID-19 te time i broja građana koji po nalogu infektologa moraju biti u izolaciji, u nastavku vam dostavljamo informaciju koju možete pogledati i na web stranici HZZO-a (https://www.hzzo.hr/obavijest-osiguranicima-koronavirus/), a odnosi se na postupak kod izolacije.

Skraćeno – ukoliko je ovlašteni infektolog odredio izolaciju, kontaktirajte svojeg poslodavca da s njim dogovorite možete li posao raditi od kuće, odnosno je li posao koji obavljate moguće raditi od kuće, jer u tom slučaju vam plaća neće biti smanjena za vrijeme koje ste proveli u izolaciji. U svakom slučaju trebate kontaktirati svojeg izabranog liječnika koji vam „otvara“ bolovanje u slučaju kada je priroda vašeg posla takva da se ne može odrađivati od kuće. Ako posao u dogovoru s poslodavcem radite od kuće, o tome trebate izvijestiti svojeg liječnika, koji vam tada ne „otvara“ bolovanje.

Naime, u skladu s člankom 39. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa. 

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. 

Ukoliko osiguranik vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a o istom se treba izjasniti izabranom doktoru koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće. S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima kojima je određena izolacija ograničeno kretanje zbog čega nisu u  mogućnost preuzeti Izvješće kod izabranog doktora te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća. Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem. 

Elektronski proslijeđen zahtjev obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO, kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće. E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi