sindikat

DOGAĐANJA


11. listopada 2018.

IZBORI ZA POVJERENIKE HSP-a

Redoviti izbori za povjerenike u podružnicama Hrvatskog sindikata pošte (HSP) održat će se 17. listopada. Ovi se izbori održavaju svakih pet godina, a glasovanje će biti neposredno i tajno. Pravo glasa imaju svi članovi HSP-a, koji će dobiti glasačke listiće s imenima kandidata najmanje 5 radnih dana prije datuma provođenja izbora. Sukladno Odluci o provođenju izbora za povjerenike u podružnicama HSP-a, koja je objavljena na oglasnim pločama Sindikata u srijedu 19. rujna 2018., pravo kandidiranja ima svaki član Podružnice koji ima najmanje dvije godine članstva u Sindikatu i koji se osobito ističe svojim sindikalnim djelovanjem u Sindikatu ili neposrednoj radnoj sredini. Kandidati za povjerenike ne mogu biti članovi drugih sindikata osim HSP-a. Kandidaturu za pojedinu izbornu jedinicu mogu podnijeti samo oni kandidati koji su članovi Podružnice. Kandidacijski obrazac može se podići kod glavnog povjerenika ili povjerenika područja. Popunjeni kandidacijski obrazac i životopis koji sadrži opis dosadašnjih sindikalnih i radnih aktivnosti kandidata, podnosi se Izbornom odboru najkasnije do 25.09.2018. Prihvaćaju se kandidature podnesene putem pošte koje pristignu Izbornom povjerenstvu zaključno sa 27.09.2018., sa žigom slanja pošiljke do 25.09.2018.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi