sindikat

POST INFO 626


30. prosinca 2016.

PRIOPĆENJE RADNICIMA HRVATSKE POŠTE

POTPISAN  KOLEKTIVNI UGOVOR ZA 2017.

Poštovane kolegice i kolege,  nakon što su pregovori za sklapanje novog kolektivnog ugovora za radnike Hrvatske pošte bili prekinuti, a sindikati najavili štrajk, te nakon što je jučer u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture bio održan žurni sastanak pregovaračkih predstavnika radnika i poslodavca s resornim ministrom Olegom Butkovićem i predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimirom Severom, postavljeni su temelji za nastavak i uspješan završetak kolektivnih pregovora. 

Pregovori s poslodavcem odmah su nastavljeni te je tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana usuglašen konačan tekst novog Kolektivnog ugovora.  

Danas, 30.12.2016. u 12:00 sati potpisan je Kolektivni ugovor za radnike Hrvatske pošte za 2017. godinu.  

U pregovorima s poslodavcem tražili smo da se radnicima Hrvatske pošte vrate materijalna i radna prava koja su im tijekom posljednjih nekoliko godina bila uvelike smanjivana ili ukidana, a uvjereni smo da smo u tome u najvećoj mogućoj mjeri uspjeli.   

Posebno treba istaknuti da smo kroz ove pregovore osigurali zaštitu svih radnika Hrvatske pošte od liberalizacije radnog vremena, koju je poslodavac ultimativno uvjetovao, a što je bio i jedan od razloga prekida pregovora. Dvokratni rad će, kao i do sada, poslodavac moći uvesti samo uz suglasnost radničkog vijeća. Radnicima koji danas ipak rade dvokratno ugovoreno je povećanje visine naknade.   

U prosincu 2016. svim radnicima je isplaćena prigodna nagrada (božićnica) u iznosu od 2.000,00 kn. Radi se o pravu koje je bilo regulirano Kolektivnim ugovorom za 2016., a isplatu ovog iznosa, koji je viši od ugovorenog Kolektivnim ugovorom, zatražili smo od poslodavca za vrijeme održavanja kolektivnih pregovora.     

U nastavku dajemo kraći pregled odredbi iz novog Kolektivnog ugovora:  

- Razina pojedinih materijalnih prava novim Kolektivnim ugovorom je povećana, a ugovorena su i određena prava koja prethodnim Ugovorom nisu bila utvrđena.  

- U odnosu na dvokratni rad, koji je u ovim pregovorima bio jedan od glavnih predmeta spora, zadržan je zaštitni mehanizam suglasnosti radničkog vijeća za njegovo uvođenje, a ujedno je povećan dodatak   plaći za takav rad sa 25% na 35%. 

- U Kolektivni ugovor vraćeno je pravo na regres u iznosu od 1.000,00 kuna, a zadržana su prava na uskrsnicu i božićnicu. 

- Ugovoren je dodatak na plaću radnika zaposlenih na radnom mjestu poštar mentor za expres dostavu, poštar mentor za opću dostavu, poštar za expres dostavu, poštar za opću dostavu, vozač, vozač  koordinator, prometnik i vozač trener, u iznosu od 400,00 kuna bruto za puni mjesečni fond sati.  

- Ugovoreno je povećanje na dodatak osnovnoj plaći za rad na dane blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom s dosadašnji 50% na 100%.  

- Poslodavac se obvezao da će radnicima koji u istom danu rade u više poštanskih ureda posebnom odlukom priznati pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza.  

- Ostali dodaci osnovnoj plaći po osnovi otežanih uvjeta rada zadržani su na istoj razini kao što je bilo i do sada, dakle, zadržani su i dodaci koje Zakon o radu ne predviđa, kao što su rad subotom, smjenski rad, popodnevni rad i izloženost zračenju. 

U budućnosti nas očekuje nastavak sindikalne borba za vraćanje još preostalih materijalnih i radnih prava na razinu od prije njihovog smanjivanja ili ukidanja, te borba za zadržavanje postignute razine prava, ali u konačnici cilj nam je osigurati sustavno unaprjeđivanje i poboljšanje materijalnih i radnih uvjeta rada radnika Hrvatske pošte.      

Upravo u činjenici da su se poštanski radnici odricali kad im je bilo najteže, a za Hrvatsku poštu najpotrebnije, kao i da su radnici sa svojim predanim radom dali nemjerljiv doprinos financijskom oporavku kompanije, imali smo mogućnost beskompromisno ustrajati na svim našim zahtjevima.  

Kroz ove kolektivne pregovore pokazalo se da uspjeh jamči jedino zajedništvo i jedinstvo svih radnika i radničkih predstavnika u borbi za svoja prava i dostojanstvo.  

Zahvaljujemo se svim radnicima i članovima sindikata na potpori koju ste nam pružali za vrijeme pregovora, posebno u trenucima prekida kolektivnih pregovora, te vas pozivamo da pratite aktivnosti koje će sindikati provoditi i nadalje i da se, kao i sada, aktivno uključite u našu zajedničku borbu za bolje danas i sutra radnika Hrvatske pošte.   Hrvatski sindikat pošte Republički sindikat radnika hrvatske

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi