sindikat

POST INFO 698


04. rujna 2018.

POŠTARIJE NAŠE SVAGDAŠNJE (II. DIO)

Sektor optimizacije kontinuirano pr- ovodi određene projekte koje opravdava podizanjem kvalitete. Ovi projekti se uglavnom prelamaju preko operatera u poštanskim uredima, ali Divizija mreža uporno ih prihvaća jer ih je netko uvjerio da se time podiže kvaliteta.  Slučaj II: Uvođenjem novog modula prispijeća i otpreme te odgovarajućim izmjenama u Uputama, odre- dili smo da se preporučene pošiljke u unutrašnjem prometu bez usluge prioritetno više ne kartiraju ni pojedinačno niti brojno. Međutim, tijekom ove godine sklopljeni su Ugo- vori o poslovnoj suradnji, prvo sa Hrvatskim vodama, a potom i sa Poreznom upravom, o prijemu i uručenju velikog broja pismena po upravnom, odnosno poreznom postupku. Sklopljenim Ugovorima preuzeli smo obvezu da će pošiljatelji svakog trenutka imati uvid u status svoje pošiljke.  Obzirom na gore opisane promjene te preuzetu obvezu po ugovorima, upali smo u probleme i prigovore od strane ugovornih korisnika, jer su se pošiljke nakon evidentiranog prijema u sustav pojavljivale tek po pripremi istih za dostavu, a ovaj je odmak, obzirom na primljeni broj pošiljaka i ugovorene rokove uručenja, bio značajan. Suočeni sa problemima i prigovorima korisnika, morali smo izmisliti rješenje koje se opet prelomilo preko leđa operatera u poštanskim uredima. Naime, kako u aktualnom modulu prispijeća i otpreme uopće ne postoji mogućnost kartiranja preporučenih pošiljaka u ostatak, bili smo prisiljeni tražiti vatrogasno rješenje te dali naputak radnicima poštanskih ureda da preporučene pošiljke ovih korisnika odmah po prispijeću u poštanski ured moraju pripremiti za isporuku kao poste-restante pošiljke, a potom ih naknadno zaduživati na dostavni rajon na dan stvarnog iznošenja pošiljaka na dostavu.  Osnovno pitanje je, zašto smo Ugovorom preuzeli ovakvu obvezu, iako smo znali da ista nije sukladna Uputama za obavljanje poštanskih usluga?! Je li osnovni razlog to što se radi o milijunskim poslovima, pa smo morali to prihvatiti kako bismo dobili posao? Možda takav odgovor i ne drži vodu, jer ni Hrvatske vode niti Porezna uprava u ovoj državi ne mogu preko nikog drugog poslati toliku količinu pošiljaka u sve dijelove RH te ovdje definitivno nemamo konkurenciju. Ako su pošiljate- lji doista inzistirali da imaju stalni uvid u status svojih pošiljaka, trebalo im je možda ponuditi uslugu hpekspresa ili vrijednosnog pisma, pa bi dodatni rad naših operatera barem bio naplaćen.

PRETOVAR VOZILA, NESIGURNOST VOZAČA

Ima tome već neko vrijeme. Hpekspres skoro svaki dan od jedne agencije koju ovdje nećemo imenovati (grupa područja i agencija poznati uredništvu), prevozi teret koji preko svake mjere premašuje nosivost vozila. Već dvije palete rečenog tereta teže su od nosivosti vozila, a vrlo često radi se o prijevozu njih tri ili čak četiri! Ne moramo posebno naglašavati da to predstavlja ozbiljan pretovar, ali i ozbiljnu opasnost za vozača, koji je već jednom, prije nekoliko mjeseci, upravo zbog pretovara, izgubio nadzor nad vozilom. Iako je sindikalni povjerenik o svemu navedenom obavijestio mjerodavne, nije se puno postiglo. U opticaj je, doduše, pušteno jedno jače vozilo, no i dalje nedovoljne nosivosti. I što sad? Čekamo dok ide ili dok možda netko ne strada? Nadamo se da će pobijediti razum.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU

Prema dostupnim podacima, u drugom tromjesečju ove godine (1. travnja - 30. lipnja 2018.) dogodilo se ukupno 79 ozljeda na radu od čega je 44 ozljeda u radnom procesu, 7 na putu s posla i na posao, 7 zbog ugriza psa i 21 zbog razbojništva. U tom je razdoblju u Hrvatskoj pošti zabilježeno ukupno 30.760 sati bolovanja odnosno 3.845 radnih dana. Isplaćena naknada na teret Hrvatske pošte (ukupne potpore) u prvom tromjesečju iznosi 22.500,00 kuna, dok isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi 818.112,65 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su protupravno djelovanje trećih osoba, do čega je došlo 22 puta. Sukladno tome, najčešća vrsta ozljeda na radu prema ESAW klasifikaciji je šok zbog agresivnosti i prijetnji, 19 puta. Prema radnim mjestima, najčešće ozljede na radu pretrpjeli su operateri u poštanskim uredima, 37 puta te poštari, 25 puta. Gledano po spolu, muškarci su se ozljedili 42 puta, a žene 37 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda na radu dogodilo se u Diviziji mreža i Diviziji pošta. Prema grupama područja, najviše ozljeda na radu dogodilo se u GP1, njih 41, dok ih se najmanje dogodilo u GP4, samo jedna. U II. tromjesečju 2018. dogodile su se 4 teške ozljede na radu. U istom razdoblju, nije bilo teških ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama. U II. tromjesečju 2018. nije bilo prijava profesionalnih bolesti kao ni priznanja profesionalnih bolesti od strane HZZO.

GOLUBINJAK 2018.

Podružnica 6 Hrvatskog sidnikata pošte i ove je godine, u subotu 18. kolovoza, organizirala druženje članova našeg Sindikata u izletištu Golubinjak u srcu Gorskog kotara. Predivan ambijent i prirodno rashlađenje što ga stvaraju goranske šume pružilo je našim članovima toliko potreban predah od nesnosnih vrućina i svakodnevnih obaveza. Unatoč gužvi na prometnicama naši prijatelji i kolege iz Gospića, Siska, Zagreba, Kutine i Krapine odazvali su se pozivu i hvala im na tome. Cjelodnevno druženje uz pjesmu, roštilj i tombolu brzo je prošlo sa željom da se vidimo i dogodine.

NOVČANA POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE DJECE SAMOHRANIH RODITELJA

Na temelju 65. članka Kolektivnog ugovora za radnike HP – Hrvatske pošte d.d. jednom godišnje (najkasnije do 31. kolovoza) u tekućoj godini isplaćuje se novčana pomoć za redovito školovanje djece samohranih roditelja. Pomoć se isplaćuje za djecu predškolskog uzrasta (godinu dana prije škole) 10 posto, za djecu u osmogodišnjoj školi 18 posto i za djecu u srednjoj školi 26 posto.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi