sindikat

POST INFO 717


05. veljače 2019.

LJETOVANJE I ODMOR U PLAVOJ VALI

TURISTIČKA SEZONA 2019.

PRIJAVE SE PRIMAJU

do 15. veljače 2019.

Zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnosti ljetovati u turističkim objektima PLAVE VALE HSP d.o.o., i to: Punat (otok Krk), Rogoznica, Bol (otok Brač), Vrboska (otok Hvar) i Mlini kod Dubrovnika.
Vrhunski turistički smještaj, iznimno pristupačne cijene i povoljni uvjeti plaćanja, pružaju Vam mogućnosti uživanja u najljepšim hrvatskim turističkim odredištima na Jadranu.
Cijene noćenja su povoljne i kreću u od 200 do 350 kn po danu turističkog smještaja.
Plaćanje smještaja moguće je jednokratno (prije dolaska na objekt) uz popust od 5% ili u ratama (5-10 mjesečnih rata) bez kamata.
Ako ste za vrijeme glavne turističke sezone u 2019. od 16. lipnja do 15. rujna 2019., namjeravali svoje ljetovanje ili odmor provesti u nekom od naših turističkih objekata, pozivamo Vas da popunjeni obrazac za prijavu, koji  možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, DOSTAVITE osobno, poštom na našu adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili putem fax-a na broj 01 4929 676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr,

NAJKASNIJE DO 15. VELJAČE 2019.

U turističkoj sezoni 2019. raspored smjena gostiju bit će na bazi sedam noćenja (smjene su nedjeljom), osim za turistički smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene biti na bazi 10 noćenja.
Sve preostale informacije vezane uz naše ponude, kao i uz uvjete smještaja možete pronaći na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefone 01 4686 087, 4686 088, 4686 093.

VRHUNSKI SMJEŠTAJ – POVOLJNE CIJENE – TOP TURISTIČKE DESTINACIJE
PLAVA VALA HSP d.o.o.

KONSTITUIRANO GLAVNO RADNIČKO VIJEĆE I SREDIŠNJE POVJERENIŠTVO RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Nakon održanih izbora i konstituiranja radničkih vijeća i povjereništava za zaštitu na radu na razini GP-a, dana 28. siječnja 2019. održane su konstituirajuće sjednice Glavnog radničkog vijeća i Središnjeg povjereništva za zaštitu na radu. Na temelju Sporazuma s Poslodavcem oba ova tijela imaju po jedanaest članova, od čega šest izabranih (predsjednici radničkih vijeća svih GP-a) i pet imenovanih i to iz redova Hrvatskog sindikata pošte.  Glavno radničko vijeće u novom mandatu čine: Lidija Cipek-Solenički, Miljenko Gorup, Željko Miljak, Lidija Šušić, Mario Vrček, Damir Jurišić, Željko Šešerin, Irena Ilenić, Zdenka Blažeković, Tanja Banjan i Damir Ljubanović.  Za predsjednika GRV-a izabran je Željko Šešerin (GP1), a za zamjenika Mario Vrček (GP5).  Središnje povjereništvo radnika za zaštitu na radu u novom mandatu čine: Cvetan Kovač, Željko Ivanović, Nenad Šlogar, Jerka Sapunarić, Milena Alač, Nevija Roce, Dražen Kovjanić, Igor Orbanić, Petar Vuko, Jago Tomić i Miljenko Gorup. Za koordinatora Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu, izabran je Cvetan Kovač – GP2, a za zamjenika koordinatora Željko Ivanović – GP5.

BUDUĆNOST RADA – IZVJEŠTAJ GLOBALNE KOMISIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

NHS/MOR - Međunarodna organizacija rada (MOR) je u kolovozu 2017. godine osnovala Globalnu komisiju za budućnost rada u čijem radu sudjeluje 28 članova iz različitih regija svijeta, različitih profesija i iz različitih sektora društva i gospodarstva. Komisija je pripremila i javno objavila svoj izvještaj „Rad za svjetliju budućnost“ u kojemu poziva vlade da se zauzmu za niz mjera kako bi odgovorile na izazove koje je postavila do sada nezapamćena promjena u svijetu rada. Izvještaj je objavljen u siječnju 2019. godine, povodom 100. obljetnice Međunarodne organizacije rada. Kako svijet rada izgleda danas? - 190 milijuna ljudi je nezaposleno od kojih je 64.8 milijuna mladih; - 2 milijarde ljudi zarađuje za život u neformalnoj ekonomiji; - 300 milijuna radnika živi u ekstremnom siromaštvu; - 2.78 milijuna ljudi umre svake godine zbog nezgoda na radu i od profesionalnih bolesti; - 36,1 % globalne radne snage radi prekovremeno (više od 48 sati tjedno) - Rast plaća je pao sa 2.4% na 1,8% u razdoblju od 2016. do 2017. godine; - Žene su plaćene oko 20% manje nego muškarci; - Između 1980. i 2016. godine najbogatijih 1% svjetskog stanovništva dobivalo je 27% rasta globalnog dohotka dok 50% najsiromašnijih dobiva samo 12 %; - Do 2030. godine potrebno je otvoriti 344 milijuna radnih mjesta uz onih 190 milijuna radnih mjesta potrebnih za rješavanje trenutne nezaposlenosti. Globalna je komisija predložila program budućeg rada kojemu je u središtu čovjek koji osnažuje društveni ugovor i ljude, a posao koji oni obavljaju stavlja u središte ekonomske i socijalne politike te poslovne prakse. Taj se program sastoji od tri stupa aktivnosti koji će zajedno potaknuti razvoj, jednakost i održivost za sadašnje i buduće generacije: 1. Povećanje ulaganja u ljudske sposobnosti Kako bi se ljudi razvijali u ovom digitalnom vremenu pristup Komisije ide izvan ljudskog kapitala prema široj dimenziji razvoja i napretka životnog standarda, uključujući prava i omogućavanje okružja koje proširuje ljudske mogućnosti i povećava njihovo blagostanje; opće pravo na cjeloživotno učenje; pojačati ulaganja u institucije, politike i strategije koje će poduprijeti ljude kroz buduće prijelaze u svijetu rada, osiguranje opće socijalne zaštite od rođenja do starosti.  2. Povećano ulaganje u institucije rada Cilj preporuka je osnažiti i revitalizirati institucije rada. One su kamen temeljac pravednih društava i uključuju zakone, pravila, ugovore o radu, organizacije radnika i poslodavaca, kolektivne ugovore te sustave administracije i inspekcije rada.  3. Povećana ulaganja u dostojan i održiv rad Predlažu se transformativna ulaganja u skladu sa UN-ovom agendom za održivi razvoj; poticaji za promicanje ulaganja u ključna područja za dostojan i održivi rad; preoblikovanje struktura poticaja za poslovni sektor za dugoročna ulaganja. Komisija poziva sve dionike na preuzimanje odgovornosti za izgradnju pravedne budućnosti rada. Zemlje bi trebale osmisliti nacionalne strategije o budućnosti rada kroz socijalni dijalog između vlada i organizacija radnika i poslodavaca. Više o Izvještaju možete pronaći na internet stranicama Nezavisnih hrvatskih sindikata: www.nhs.hr.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi