sindikat

POST INFO 748


21. listopada 2019.

OTVORENI DIJALOG

Na inicijativu socijalnih partnera, koji su skrenuli pozornost da na terenu postoji potreba za poboljšanjem suradnje na lokalno - regionalnoj razini, održan je 16. 10. 2019. sastanak predstavnika Hrvatskog sindikata pošte i Uprave te direktora divizija Hrvatske pošte. Tijekom sastanka dogovoren je niz aktivnosti s ciljem unaprjeđenja socijalnog dijaloga, a što će biti temelj za daljnji rast i uspostavljanje željene razine organizacijske kulture.   Dogovoreno je:  Zbrinjavanje radnika - u suradnji sa socijalnim partnerima ubuduće će se znatno ranije obavijestiti o planovima te će se zajednički komunicirati isti planovi i mogućnosti na terenu i kroz interna glasila. Za postojeći proces je napomenuto da se temelji isključivo na dobrovoljnosti odlaska iz sustava. Radnicima čija radna će se ukinuti bit će ponuđena druga postojeća radna mjesta.  Varijabilni model nagrađivanja - definirano je da će se socijalnim partnerima dati na uvid detalji varijabilnog nagrađivanja te se otvara prostor da u suradnji s odgovornim osobama iz menadžmenta dalje razrađuju model nagrađivanja. Dogovoreno je da će svi radnici, koji zbog specifičnosti svog radnog mjesta ne mogu ući u proces nagrađivanja po varijabilnom modelu, biti nagrađeni sukladno individualnoj učinkovitosti (ako ostvari više od 100%). Primjerice, poštar koji pokriva veliku kilometražu na terenu.  Istaknuto je i da se neoporezivi dodatak za prehranu u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje može isplatiti u punom iznosu svim zaposlenicima. Sada je dodatak za prehranu dio bruto obračuna plaće. Na temelju ovakvog obračuna bi svakom radniku moglo biti isplaćeno oko 155 kuna mjesečno više nego sada. Trenutno je prosjek 260 kuna mjesečno, a ovako bi bio oko 415 kuna mjesečno.   Za Diviziju mreža dogovoreno je da će ubuduće rasporedi rada radnika biti definirani mjesec dana unaprijed, dok će se za sezonu definirati tri mjeseca unaprijed.  Na inicijativu socijalnih partnera dogovoren je iznos nagrade u visini 3.000,00 kuna koji će biti isplaćen u prosincu. Podsjećamo, to je 2.000,00 kuna više u odnosu na iznos propisan Kolektivnim ugovorom te 500,00 kuna više nego li 2018. godine.   Uprava Hrvatske pošte ispričala se i zbog nenamjerne pogreške u komuniciranju izračuna ukupnih prosječnih neto primanja poštara.  U smjeru konstruktivne suradnje, otvorena je mogućnost i za zajedničkim provođenjem nezavisnog istraživanja organizacijske klime.   Kako bi se sve navedene aktivnosti pratile definirani su mjesečni sastanci regionalnih direktora s predstavnicima socijalnih partnera te kvartalni Uprave poslodavca s čelništvom socijalnih partnera.

TIGER OD PAPIRA

Na sindikalnoj sceni u Hrvatskoj pošti kroz posljednjih nekoliko mjeseci pojavila se skupina ljudi pod nazivom Republički sindikat Hrvatske – Tiger, čiji je predsjednik Ivica Franić. Pokušat ćemo objasniti tko je ta sindikalna družina koja druge reprezentativne sindikate (pa tako i same sebe) naziva „foteljašima“, tvrdeći pritom da danas „radnike zastupaju oni koji se već dugi niz godina ne bore za Vaše interese“? Objasnit ćemo to kroz nekoliko kratkih i lako provjerljivih činjenica. Predsjednik sindikata Tiger je Ivica Franić. On je istovremeno predsjednik još jednog sindikata koji se zove Sindikat radnika Hrvatske pošte. Taj drugi sindikat i gotovo sva ekipa istomišljenika Ivice Franića, sudjelovali su na posljednjim izborima za radnička vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu u GP1, GP3 i GP4, kao podružnica jedne od frakcija RSRH, gdje su doživjeli potpuni debakl. I da ne bi bilo nikakve zabune, kao članovi nekada jedinstvenog RSRH (koji je danas podijeljen na brojne frakcije, ali je i dalje jedan od reprezentativnih sindikata u Hrvatskoj pošti), sudjelovali su Franić i njegova ekipa na svim izborima u Hrvatskoj pošti, od njezinog postanka pa sve do danas. Kad nikako nisu bili u mogućnosti dobiti potporu radnika na izborima, te iste osobe sada se pojavljuju u poštanskoj javnosti kao „nova sindikalna lica“, a oni to nikako nisu. Ti „foteljaši“ (kako oni sami sebe nazivaju) i potpuni izborni gubitnici, danas se zovu Tiger, jučer Sindikat radnika Hrvatske pošte, prekjučer RSRH, a sutra tko zna kako… Nemojte vjerovati onima koji su vas već nebrojeno puta prevarili i iznevjerili, ma tko god to bio i kako se zvao. Ne vjerujte nazivima umivenim licima, jer Ivica Franić i cjelokupna njegova družina, dugogodišnji su izborni i sindikalni gubitnici, oni su jeftini populizam za jednu kunu i običan Tiger od papira.

ZABRANA UZIMANJA ALKOHOLA

Nakon nedoumica koje su se (ponovno) pojavile kod radnika u svezi zabrane uzimanja, konzumacije, alkoholnih pića na radnom mjestu i za vrijeme rada, skrećemo vam pozornost na neke odredbe iz Pravilnika o zaštiti na radu u Hrvatskoj pošti d.d. * Zabranjen je dolazak radnika na posao pod utjecajem alkohola ili drugog sredstva ovisnosti, unošenje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti u radne prostorije i prostore, njihovo držanje u radnim prostorijama i prostorima te uzimanje prije rada i za vrijeme rada. * Provjera radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti provodi se na zahtjev ovlaštenika Društva (odnosno samo na zahtjev neposrednog rukovoditelja ili izvršnog direktora) i to prije svega u : a) preventivnim akcijama koje se provode na određenoj lokaciji ili u određenoj organizacijskoj jedinici u odnosu na sve radnike koji se pritom zateknu,  b) ciljanim provjerama koje se provode u slučaju kad ovlaštenik Društva opravdano posumnja da je radnik pod utjecajem alkohola ili drugog sredstva ovisnosti.  Za svakog radnika za kojeg je provjerom utvrđeno da je na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, smatrat će se da je prouzročio štetu Društvu (HP-Hrvatskoj pošti), te podliježe sankcijama predviđenim Pravilnikom o radu (mogućnost pokretanja postupka otkazivanja ugovora o radu zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa).

EUROPSKI TJEDAN ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU 2019.

Dana 21. listopada 2019. EU-OSHA pokreće Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu zajedno sa svojim partnerima radi poticanja participativnog i aktivnog upravljanja sigurnošću opasnih tvari. Kao vrhunac postojeće Kampanje za zdrava radna mjesta, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu potiče na stotine manifestacija diljem Europe, kao što su filmske projekcije, događanja na društvenim mrežama, konferencije, izložbe, natječaji i tečajevi osposobljavanja. Podsjetimo, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu koji se održava u listopadu (43. kalendarski tjedan) vrhunac je svake kampanje za zdrava radna mjesta. Tada se održavaju stotine događaja za podizanje svijesti diljem EU-a i dalje i potiče se njihova medijska pokrivenost, a ujedno su oni savršena prilika za uključivanje u kampanju. Ako imate zamisao za aktivnost podizanja svijesti ili želite pokrenuti dugoročniji projekt za sigurnost i zdravlje povezan s kampanjom za zdrava radna mjesta, Europski tjedan savršena je prilika da privučete pozornost na svoj događaj. Više na https://osha.europa.eu/hr.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi