sindikat

POST INFO 762


30. ožujka 2020.

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA RADNIKA HRVATSKE POŠTE

Kao što vam je poznato, Hrvatski sindikat pošte je, uz provedbenu potporu i suradnju Poslodavca, naručio istraživanje zadovoljstva radnika naše tvrtke. Za provedbu anonimnog istraživanja angažirali smo agenciju IPSOS koja je posao obavila u razdoblju od 22. siječnja do 17. veljače ove godine. Svi radnici, nas više od deset tisuća, smo imali prigodu odgovoriti na pitanja temeljem kojih bi se moglo (pr)ocijeniti stvarno stanje zadovoljstva zaposlenih u HP-u, u nizu segmenata koji to zadovoljstvo ili nezadovoljstvo izravno potvrđuju. Odaziv naših radnika je bio izuzetno dobar jer je ispitivanju pristupilo 5212 radnika što predstavlja oko 52% svih zaposlenih. Takav odaziv, osim što govori kako je tema radnicima iznimno zanimljiva, govori i to da rezultati istraživanja obvezuju socijalne partnere, poslodavca i sindikat, da analiziraju dobivene rezultate i, prepoznajući glavne probleme i rizike koji oni donose, u kvalitetnom socijalnom dijalogu, iznađu najbolja rješenja koja će pridonijeti popravljanju trenutnog stanja zadovoljstva radnika, posebno u dijelu u kojem taj popravak ne trpi odgađanja, a sve na dobrobit, kako zaposlenih u Hrvatskoj pošti, tako i tvrtke u cjelini. U nastavku prenosimo dobivene rezultate, onako kako ih je prezentirala agencija koja je istraživanje provela. „Glavni nalazi“ kao rezime cjelokupnih rezultata istraživanja i nastavno vaše prosječne ocjene po pojedinim segmentima (temama) istraživanja koje smo poredali od najniže (1,88), nategnute dvojke, za zadovoljstvo plaćama i nagrađivanjem, do najviše (3,35), solidne trojke za zadovoljstvo neposrednim nadređenim.

GLAVNI NALAZI

Prosjek općeg zadovoljstva zaposlenika HP-a (zadovoljstvo statusom i zadovoljstvo poslom), na skali od 1 do 5 niži je od teorijskog skalarnog prosjeka (3) - iznosi 2,79 .  Nešto manje od polovice anketiranih zaposlenika (46%) nije zadovoljno svojim statusom u HP-u, a 40% nije zadovoljno poslom.  Prosječna ocjena lojalnosti HP-u kao poslodavcu na skali od 1 do 5 iznosi 2,95. Većina ispitanika smatra da im je stalo do budućnosti HP-a kao poslovne organizacije, ali istovremeno, kada bi im se pružila bolja mogućnost, ne bi izabrali HP kao poslodavca. Postoje jasni trendovi u zadovoljstvu zaposlenika s obzirom na dužinu radnog staža u HP-u, s obzirom na grupu područja te s obzirom na radnom mjesto. Stariji zaposlenici, a posebice oni s dužim radnim stažem u HP-u iskazuju nižu razinu općeg zadovoljstva HP. Osim u pogledu općeg zadovoljstva, ovaj trend zabilježen je i u slučaju zadovoljstva većinom aspekata posla/organizacije. Zaposlenici u Diviziji pošta i Diviziji mreža uglavnom iskazuju najnižu razinu zadovoljstva različitim aspektima posla u HP-u. Također, u većini slučajeva najniže zadovoljstvo je zabilježeno kod zaposlenika koji obavljaju posao poštara, operatera za poštanske procese i operatera u poštanskom uredu. Zaposlenici HP-a najzadovoljniji su neposredno nadređenim, internom komunikacijom i radnim uvjetima. Ispodprosječno su zadovoljni radnom atmosferom, mogućnošću osobne inicijative, radom Uprave, priznanjima i napredovanjima te plaćom i nagrađivanjem.  Zadovoljstvo radnom atmosferom, priznanjima i napredovanjima te radom Uprave u najvećoj mjeri doprinose općem zadovoljstvu zaposlenika. Dakle, porast ovim aspektima zadovoljstva poslom najviše bi pridonio rastu općeg zadovoljstva HP-a. Nešto je niži, ali ne značajno, doprinos svih ostalih aspekata zadovoljstva radom u HP-u, izuzev organizacije posla. 

1. ZADOVOLJSTVO PLAĆAMA I NAGRAĐIVANJEM (1,88)

Prosječna ocjena ukupnog zadovoljstva plaćama i nagrađivanjem je vrlo niska (1,88). Mali broj zaposlenih (10%-16%) smatra da povišice i nagrade ovise o njihovom trudu, da je plaća adekvatna s obzirom na njihovo zalaganje i kvalifikacije, da postoji dobro osmišljen i pravedan sustav nagrađivanja te da je kategorizacija plaća pravedna.


2. ZADOVOLJSTVO PRIZNANJIMA I NAPREDOVANJEM (2,08)

Uz plaće i nagrađivanje, zaposlenici HP-a najmanje su zadovoljni priznanjima i napredovanjem.  Nešto veća razina zadovoljstva prisutna je samo u slučaju dostupnosti edukacije. U slučaju svih ostalih sadržaja koji opisuju zadovoljstvo priznanjima i napredovanjem zabilježene su niske prosječne ocjene (uglavnom oko ocjene 2). To ukazuje da velika većina zaposlenih nije zadovoljna mogućnošću izgradnje karijere u HP-u te da nisu zadovoljni priznanjima koje dobivaju za svoj rad.

3. ZADOVOLJSTVO RADOM UPRAVE (2,24)

Uz plaće i nagrađivanje te priznanja i napredovanje, najmanja prosječna ocjena zadovoljstva ustanovljena je u slučaju zadovoljstva radom Uprave.  Manje od jedne petine sudionika istraživanja smatra da uprava postavlja ostvarive poslovne ciljeve, da dobro rukovodi poduzećem ili da čini sve kako bi se poboljšali uvjeti rada. Također, manje od 1/5 anketiranih zaposlenika iskazuje povjerenje prema odlukama uprave. Najmanje zadovoljstvo radom uprave zabilježeno je kod zaposlenika s dužim radnim stažem u HP-u te kod zaposlenika u dobi između 41 i 60 godina. Najviše zadovoljstvo radom Uprave zabilježeno je u slučaju zaposlenika s VSS, zaposlenika u Diviziji podrška i Podrška upravi te zaposlenika GP4.

4. ZADOVOLJSTVO MOGUĆNOŠĆU OSOBNE INICIJATIVE (2,53)

Zadovoljstvo mogućnošću osobne inicijative zaposlenika HP-a na razini je zadovoljstva radnom atmosferom. To je jedna od ispodprosječno ocjenjenih dimenzija HP-a kao poslovne organizacije. Većina zaposlenika nije zadovoljna prihvaćanjem njihovih prijedloga oko unaprjeđenja posla niti je zadovoljna koliko se cijene njihovi prijedlozi i sugestije.

5. ZADOVOLJSTVO RADNOM ATMOSFEROM (2,53)

Prosječna ocjena zadovoljstva radnom atmosferom ispod je prosjeka općeg zadovoljstva zaposlenika HP-u. Tome u najvećoj mjeri doprinosi percepcija HP-a kao organizacije u kojoj se ne cijeni kvaliteta rada zaposlenika, stav o HP-u kao nemotivirajućoj organizaciji te mišljenje da se prema zaposlenicima u HP-u ne odnosi s poštovanjem. Najniže zadovoljstvo radnom atmosferom prisutno je među starijim i onima s dužim stažem u HP-u, zaposlenicima sa srednjom školom, zaposlenicima Divizije mreža te kod zaposlenika koji obavljaju posao operatera.

6. ZADOVOLJSTVO ORGANIZACIJOM POSLA (2,74)

Prosječna ocjena zadovoljstva organizacijom posla u razini je općeg prosjeka zadovoljstva zaposlenika HP-a. Problematični aspekti u organizaciji posla su: efikasnost suradnje među odjelima, striktnost poštivanja radnih zaduženja te percepcija pravedne raspodjele posla među zaposlenicima unutar odjela. Najmanju razinu zadovoljstva ovim aspektom posla iskazuju najstariji zaposlenici, oni s najdužim radnim stažem u HP-u, zaposlenici u GP1, kao i zaposlenici Divizije mreža i Divizije pošta.

7. ZADOVOLJSTVO RADNIM UVJETIMA (3,06)

Zadovoljstvo radnim uvjetima iznad je prosječnog zadovoljstva zaposlenika HP-a. Od mjerenih obilježja radnih uvjeta zaposlenici su najmanje zadovoljni brzinom servisiranja pokvarene opreme ili zamjene stare opreme novom. Najmanje zadovoljstvo radnim uvjetima iskazuju zaposlenici sa stažem u HP-u dužim od 21 godinu, zaposlenici u Diviziji mreža te poštari i operateri.

8. ZADOVOLJSTVO INTERNOM KOMUNIKACIJOM (3,2)

Interna komunikacija jedna je od najbolje ocjenjenih organizacijskih dimenzija HP-a. Zaposlenici su najzadovoljniji jasnoćom uputa koje dobivaju o radnim zaduženjima te s definiranim propozicijama u vezi toga kome se obratiti za potrebne informacije. Internom komunikacijom najzadovoljniji su najmlađi te zaposlenici GP4. Najmanje su zadovoljni zaposlenici u Diviziji mreža, operateri te zaposlenici s VSS.

9. ZADOVOLJSTVO NEPOSREDNO NADREĐENIM (3,35)

Prosječna ocjena zadovoljstva neposredno nadređenim najviša je od svih mjerenih aspekata poslovanja. Većina zaposlenika smatra da su neposredno nadređeni upoznati s njihovim poslom, da se prema zaposlenicima odnose s poštovanjem te da im daju punu podršku u radu.  Zadovoljstvo neposredno nadređenim pada s obzirom na godine staža u HP-u, najviše je kod zaposlenika u GP4 te Diviziji podrška, ekspres i Podrška upravi.  

Opširnije o istraživanju možete pronaći na našoj Internet stranici: www.sindikat-hsp.hr

UPITNIK O PRISUTNOSTI ŽELJENIH PONAŠANJA U HRVATSKOJ POŠTI

Sredinom ožujka na adrese svih radnika Poslodavac će dostaviti upitnik o prisutnosti željenih ponašanja koja podržavaju kompanijske vrijednosti Hrvatske pošte (povjerenje, proaktivnost, izvrsnost). Pozivamo vas da se odazovete istraživanju, jer će rezultati utjecati na budući smjer razvoja kompanijske kulture u Hrvatskoj pošti. Odgovore na kratki upitnik možete dostaviti putem adresirane kuverte, koja će vam također biti dostavljena uz upitnik, a individualni rezultati u potpunosti su anonimni i tajni. Kao što znamo, kompanijska kultura naglašena je kao jedan od ključnih projekata i preduvjet zadovoljstva svih radnika. Bez zadovoljnih radnika, ne može biti zadovoljnih korisnika, a samim time niti uspješne tvrtke. Izgradnja kompanijske kulture odgovornost je svih nas, jer upravo kompanijska kultura oblikuje, ne samo naše ponašanje na radnom mjestu, već i međuljudske odnose. Poželjna ponašanja učvršćuju kompanijsku kulturu te utječu na porast zadovoljstva radnika, a jedan od glavnih ciljeva je da se svi unutar naše tvrtke osjećamo bolje, radimo efikasnije i zajedno kreiramo uspjehe.

STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST: TEŽNJA ZA UNIJOM RAVNOPRAVNOSTI

Europska komisija u prošli je četvrtak predstavila svoju strategiju za ravnopravnost žena i muškaraca u Europi. Pogledamo li društva diljem svijeta, EU je na prvom mjestu po rodnoj ravnopravnosti i posljednjih je desetljeća znatno napredovao u tom području, no rodno uvjetovano nasilje i stereotipi i dalje su prisutni: naime, svaka treća žena u EU bila je žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja. Iako fakultete završava više žena nego muškaraca, one zarađuju u prosjeku 16 posto manje nego muškarci, a žene su na samo 8 posto direktorskih mjesta u najvećim poduzećima u EU. Kako bi se tomu stalo na kraj, donesena je Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., u kojoj su utvrđene ključne mjere koje se trebaju provesti u sljedećih pet godina i kojom se EU obvezuje da će se pobrinuti da se u sva područja politika EU-a uključi perspektiva rodne ravnopravnosti. U Strategiji se opisuje kako će Komisija ispuniti obećanje predsjednice von der Leyen da Europa svima s jednakim ambicijama pruža jednake mogućnosti za njihovo ostvarenje. "Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, ali se još nije ostvarila u praksi. U poslovnom i političkom životu, kao i u društvu u cjelini, svoj puni potencijal možemo postići samo ako iskoristimo sav svoj talent i raznolikost. Ne možemo napredovati ako uključimo samo polovinu stanovništva, iskoristimo samo polovinu ideja i polovinu energije. Provedbom Strategije za rodnu ravnopravnost nastojat ćemo ostvariti veći i brži napredak prema ravnopravnosti muškaraca i žena", izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Nijedna država članica još nije postigla ravnopravnost žena i muškaraca. Napredak je spor, a i dalje postoje razlike na temelju spola u zapošljavanju, plaći, skrbi i mirovinama. U Strategiji se navodi niz ključnih mjera za premošćivanje tih razlika i ispunjavanje poslovnog, političkog i društvenog potencijala Europe, među kojima su: stati na kraj rodno uvjetovanom nasilju i stereotipima, zajamčiti ravnopravno sudjelovanje i prilike na tržištu rada, kao i jednaku plaću te postići rodnu ravnotežu na rukovodećim položajima i u politici. Komisija će, među ostalim, zagovarati prihvaćanje prijedloga iz 2012. o rodnoj ravnoteži u upravama društava. Poticat će i sudjelovanje žena u politici, među ostalim na izborima za Europski parlament 2024., kroz financiranje i razmjenu najboljih praksi. Budući da želi biti primjer drugima, Komisija će nastojati postići rodnu ravnotežu i do kraja 2024. imati najmanje 50 posto žena na svim razinama upravljanja.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi