sindikat

POST INFO 778


16. rujna 2020.

HAKOM: POŠTANSKE USLUGE SU PALE, ALI RASTE PRIHOD TRŽIŠTA ZBOG INTERNET TRGOVINE

Ukupan broj poštanskih usluga u drugom je tromjesečju pao, ali su prihodi tržišta povećani za oko jedan posto u odnosu na tromjesečje prije, i to zbog većeg broja paketa povezanih s internet trgovinom, dostavljeno je 7,1 milijun paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sada, objavio je HAKOM. “Poremećaji gospodarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj uzrokovani koronavirusom (Covid 19) utjecali su i na tržište poštanskih usluga. Nove okolnosti dovele su do promjena u potražnji pojedinih usluga”, navode iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Po podacima koje iznose, u drugom je tromjesečju ove godine ostvareno 63,8 milijuna poštanskih usluga, što je za 12,06 milijuna poštanskih usluga manje nego u prvom kvartalu. Ukupni broj poštanskih usluga u razdoblju travanj-lipanj ove godine je za 15,9 posto manji u odnosu na prvi kvartal ove godine, odnosno za 16,9 posto u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine. Najveći utjecaj na pad ukupnog broja ostvarenih usluga, objašnjavaju iz HAKOM-a, imalo je smanjenje pismovnih pošiljaka, koje su u odnosu na prethodno tromjesečje pale za 18,9 posto, te u manjoj mjeri tiskanica, kojih je bilo oko 20 posto manje. “Istovremeno, u drugom se tromjesečju povećala potražnja za paketskim uslugama koju je generirala internetska trgovina jer se u vrijeme posebnih mjera povećao broj korisnika koji su koristili takav način kupovine, a dostava robe se obavljala putem davatelja poštanskih usluga. Tako je u drugom tromjesečju 2020. bilo dostavljeno 7,1 milijuna paketa, što je oko 21 posto više nego u prethodnom tromjesečju, a ujedno i najveći broj dostavljenih paketa u jednom tromjesečju do sada”, ističu iz HAKOM-a. Naglašavaju i kako smanjenje ukupnog broja usluga u drugom tromjesečju nije utjecalo na ostvarenje ukupnih prihoda, koji su u odnosu na prethodno tromjesečje bili veći za oko jedan posto i rezultat su većeg broja ostvarenih visokovrijednih usluga, kojih je bilo 23 posto više nego u prethodnom tromjesečju. Time su, kažu u HAKOM-u, “prvi put prihodi od obavljanja ostalih poštanskih usluga bili veći od prihoda ostvarenih od univerzalne usluge”. U drugom tromjesečju poštanske usluge pružalo je 22 davatelja, a najveći je i nadalje HP-Hrvatska pošta s udjelom od 82 posto u ostvarenim uslugama. No, taj je udio 2,5 postotnih bodova manji nego u prvom tromjesečju, zamjećuju iz HAKOM-a.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU ZA DRUGO TROMJESEČJE

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u drugom tromjesečju 2020. godine (razdoblje od 01.04.– 30.06.2020.) u Hrvatskoj pošti ukupno se dogodilo 37 ozljeda na radu, i to: 27 u radnom procesu, 3 na putu s posla i na posao, 2 zbog ugriza psa, te 5 ozlijeđenih radnika usred razbojništva. Zbog ozljeda na radu evidentirano je ukupno 17.416 odnosno 2.177 radni dan. Nadalje, s te osnove isplaćena naknada na teret HP–a (ukupne potpore) iznosi ukupno 7.500,00 kuna. Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 472.675,84 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u prvom tromjesečju su prostorije i površine za kretanje osoba na radu, 9 puta, protupravno djelovanje trećih osoba, 7 puta, prijevozna sredstva cestovnog prometa, 6 puta te drugi izvori ovisno o radnoj sredini, 5 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe, 11 puta te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 9 puta. Najviše ozljeda imali su operateri u PU, 15 puta te poštari 12 puta. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 19 puta, a žene 18 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta i Mreža, oboje po 15, a najmanje u Diviziji Podrška, samo jedna. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 12. Po osam ozljeda bilo je u GP2 i GP3, po dvije ozljede bile su u GP4 i GP5, dok je u GP6 bilo 5 ozljeda na radu. U drugom tromjesečju 2020. godine nije bilo teških ONR zbog kojih je izvršen inspekcijski nadzor kao ni teških ONR sa smrtnim posljedicama.

ZDRAVA MJESTA RADA - SMANJUJU OPTEREĆENJA (2)

Kampanja za zdrava mjesta rada za razdoblje 2020.–2022.

EO OSH-a- Europska agencija za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kampanjom za zdrava mjesta rada za razdoblje 2020.–2022. želi se podići razina svijesti o tome da poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom utječu na sve sektore i mjesta rada te se želi pokazati da se ti poremećaji mogu ne samo spriječiti, već da ih je moguće i kontrolirati. Više informacija možete saznati na: https://healthy-workplaces.eu.

Opća načela prevencije i primjeri mjera koje se mogu poduzeti radi sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom

Izbjegavajte rizike: automatizirajte radnje podizanja i prijevoza.

Uklonite rizike projektantskim rješenjima („ergonomski dizajn”), uređenjem mjesta rada i dizajnom radne opreme i postupaka, isplanirajte rad da biste izbjegli ponavljanje, produljeni rad u neuobičajenim položajima ili produljen statični položaj tijela zbog sjedenja.

Suzbijte rizike na izvoru: smanjite visinu na koju se tereti moraju podizati, pozabavite se organizacijskim pitanjima (npr. rad u parovima, mijenjanje obrazaca rada).

Prilagodite rad pojedincu: uredite mjesto rada tako da radnici imaju dovoljno prostora za zauzimanje ispravnih položaja tijel, odaberite prilagodljive stolice i radne stolove (npr. stolove za kojima radnici mogu naizmjence sjediti i stajati), omogućite varijacije u načinu izvođenja radnih zadataka, omogućite uzimanje stanki.

Prilagodite se tehnološkim dostignućima: pratite trendove u pogledu novih pomagala te uređaja, alata i opreme izraženijih ergonomskih značajki, redovito informirajte radnike o novim tehnologijama radi održavanja razine kompetentnosti i samopouzdanja. Zamijenite ono što je rizično sigurnom ili manje rizičnom opcijom: zamijenite ručno rukovanje (teškim) teretima mehaničkim rukovanjem.

Osmislite koherentnu preventivnu politiku koja obuhvaća tehnologiju, organizaciju rada, radne uvjete, društvene odnose i radno okruženje. Prvo provedite kolektivne mjere: radije postavite ručice koje se mogu dobro uhvatiti umjesto da radnici upotrebljavaju rukavice protiv klizanja, smanjite težinu tereta umjesto da radnici upotrebljavaju pojas za leđa (potpora za donji dio leđa) ili štitnike za ručni zglob te smanjite broj zadataka koji zahtijevaju od radnika da čuče ili kleče umjesto da to rade koristeći se štitnicima za koljena.

Pružite radnicima kvalitetnu obuku i upute: pružite radnicima praktično osposobljavanje o pravilnoj upotrebi radne opreme (uređaji za podizanje, stolice, namještaj) te o tome kako organizirati rad i mjesto rada u skladu s ergonomskim načelima te o sigurnim položajima tijela tijekom rada (sjedenje, stajanje).

Budući da su poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom uzrokovani višestrukim čimbenicima, kombinirani pristup najbolji je način za njihovo rješavanje. Na primjer, ako određeno društvo treba smanjiti učestalost poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih sa sjedećim radom, taj će postupak vjerojatno uključivati radnje koje se odnose na:

1. Mjesto rada (npr. ergonomski namještaj), 

2. Organizaciju rada (npr. različiti radni zadaci koji omogućuju naizmjeničan rad u sjedećem i stojećem položaju),

3. Psihosocijalne čimbenike (npr. poticanje radne autonomije) i  radnike (npr. obuka o dobrim položajima tijela tijekom rada). Takve će vrste intervencija imati veći utjecaj na zdravlje mišićno-koštanog sustava radnika od onih koje se bave samo jednim čimbenikom rizika.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi