sindikat

POST INFO 874


19. srpnja 2023.

KONAČNO POSTIGNUT DOGOVOR O POVEĆANJU PLAĆA SVIM RADNICIMA HP-a!

Kao što smo najavljivali i očekivali, na današnjem sastanku s poslodavcem postignut je dogovor o povećanju neto plaća svim radnicima Hrvatske pošte! Uz plaću dogovorili smo i povećanje naknade za topli obrok i prijevoz.  

Materijalna prava koja smo dogovorili:

- 20. srpnja 2023. - svim radnicima bit će isplaćeno 150 eura jednokratne nagrade

- na plaći za srpanj 2023. (isplata u kolovozu) - povećanje neto plaće za 10 posto svim radnicima 

- na plaći za srpanj 2023. (isplata u kolovozu) - povećanje naknade za topli obrok i prijevoz

- na plaći za studeni 2023. (isplata u prosincu) - dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto svim radnicima

- na plaći za ožujak 2024. (isplata u travnju) - dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto svim radnicima, znači UKUPNO POVEĆANJE PLAĆE SVIM RADNICIMA HRVATSKE POŠTE IZNOSI 25 POSTO! 

Naknada za topli obrok bit će uvećana svim radnicima u iznosu od 10,61 euro. Naknada za prijevoz bit će uvećana prema kategorijama udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada, u iznosima od najmanje 11,09 eura do najviše 37,09 eura. Način izračuna udaljenosti će se vršiti google kartom. 

Na inicijativu sindikata, Hrvatska pošta će za svakog radnika pokušati ugovoriti i snositi troškove dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.  

Današnji sporazum rezultat je dugotrajnih i mukotrpnih pregovora Hrvatskog sindikata pošte s poslodavcem, a koliko su se odnosi bili zaoštrili dovoljno govori nemila činjenica da je u jednom trenutku došlo i do prekida socijalnog dijaloga između Hrvatskog sindikata pošte i poslodavca.  Današnji sporazum rezultat je i sposobnosti, odlučnosti i ustrajnosti Hrvatskog sindikata pošte u našim zahtjevima, a to je na kraju pregovora stvorilo uvjete da obje pregovaračke strane budu predane postizanju dogovora. 

Zahvaljujemo se resornom ministru Olegu Butkoviću, koji je dao svoj veliki doprinos, kao i predsjedniku naše sindikalne središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimiru Severu, na uspješnom i predanom posredovanju tijekom pregovora s poslodavcem.

Dogovoreno povećanje materijalnih prava radnika Hrvatske pošte svakako je korak u pravom smjeru, ali naša borba za boljim materijalnim pravima i uvjetima rada radnika Hrvatske pošte tu ne staje. Želimo da u Hrvatskoj pošti rade zadovoljni i dobro plaćeni poštanski radnici, kao i da uvjeti u kojima rade budu što je moguće kvalitetniji. Na tome ćemo ustrajati pod bilo koju cijenu. 

Danas se još jednom pokazalo da tamo gdje ima volje, ima i načina za postizanje sporazuma i rješavanje otvorenih problema, ali i poruka svima onima koji do sada nisu razumjeli, da socijalni dijalog u Hrvatskoj pošti nema alternative. 

Najviše, zahvaljujemo se vama, dragi naši članovi, ali i svim radnicima Hrvatske pošte na razumijevanju, strpljenju i potpori bez koje cijela ova borba ne bi imala smisla. Vi ste naša snaga i u tom duhu nastavljamo s daljnim borbama za bolju sadašnjost i budućnost svih radnika Hrvatske pošte.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi