global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
sindikat

emailPOŠALJI PITANJE


07. listopada 2011.

Mora li poslodavac omogućiti radniku korištenje godišnjeg odmora u kontinuitetu, ako ga nije počeo koristiti prema rješenju, zbog potrebe posla?

Prema odredbi čl. 48 Zakona o radu raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, ali ne proizvoljno, nego u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu.
 
Kolektivnim ugovorom za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđena je obveza poslodavca da do kraja kalendarske godine uz savjetovanje radničkog vijeća, uvažavajući osobne potrebe radnika, donese plan odmora za iduću kalendarsku godinu, kojim utvrđuje trajanje godišnjeg odmora, te dan kada će pojedini radnik u tijeku godine započeti s korištenjem godišnjeg odmora.
 
Radniku se mora najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora uručiti odluka o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora.
Ovaj minimalni rok obavještavanja određen je tako kratko da bi se realnije, u skladu s organizacijom rada, moglo odrediti korištenje godišnjeg odmora, bez naknadnih promjena vremena korištenja godišnjih odmora. Međutim, iz opravdanih razloga, kao što je npr. izvršenja neodgodivih i važnih poslova, radniku bi se moglo odgoditi ili prekinuti, ali ne i uskratiti korištenje godišnjeg odmora. Obzirom da je prema Pravilniku o radu za donošenje odluke o raspored i trajanju godišnjeg odmora ovlašten upravitelj područne uprave, on je ovlašten i za njezino stavljanje izvan snage, naravno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.
 
Poslodavac je, međutim, u slučaju odgađanja ili prekida korištenja godišnjeg odmora dužan radniku omogućiti naknadno korištenje godišnjeg odmora, odnosno prvog dijela godišnjeg odmora u trajanju od najmanje dvanaest radnih dana neprekidno, i to tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor.
Radnik bi imao pravo i na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom, odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.
 
 
 


1   2
Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi