global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
hsp


RADNIČKA VIJEĆA
Radničko vijeće je zakonom utvrđeni oblik suodlučivanja radnika. Kada ne bi bilo Radničkog vijeća, o našoj budućnosti i o socijalnoj sigurnosti naših obitelji odlučivao bi Poslodavac.

Ovlasti radničkog vijeća;GLAVNO RADNIČKO VIJEĆE (GRV) – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Željko Šešerin (GP 1)
Zamjenik: Mario Vrček (GP 5)
Članovi: Lidija Cipek Solenički (GP 1), Zdenka Blažeković (GP 1), Irena Ilenić (GP 1), Dubravko Kovačić (GP 2), Željko Miljak (GP 3), Tanja Banjan (GP 3), Lidija Pulišić (GP 4), Damir Jurišić (GP 6) i Damir Ljubanović (GP 6).

RADNIČKO VIJEĆE GP 1 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Lidija Cipek Solenički
Zamjenica: Zdenka Blažeković
Članovi: Željko Šešerin, Nenad Šlogar, Ivan Topolovec, Stjepan Rešetar, Renata Kranjčec, Kristina Bajkovec, Mirel Topalović, Irena Ilenić, Tatjana Kiković, Branka Miletić i Robert Grabar.

RADNIČKO VIJEĆE GP 2 - članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Dubravko Kovačić
Zamjenik: Cvetan Kovač
Članovi: Mile Marinac, Dragutin Pisačić, Dejan Andrašić i Cvetan Kovač.

RADNIČKO VIJEĆE GP 3 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Željko Miljak
Zamjenik:
Članovi: Mario Kujundžić, Mate Budić, Marija Bošković, Diana Pocrnić i Tanja Banjan.

RADNIČKO VIJEĆE GP 4 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednica: Lidija Pulišić
Zamjenik: Ivica Šljuka
Članovi: Milena Alač, Antonijo Juras, Jurka Dukić i Mile Šarić.

RADNIČKO VIJEĆE GP 5 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Mario Vrček
Zamjenik: Željko Ivanović
Članovi: Jago Tomić, Marijan Periša, Darija Krajina, Alen Volenik, Zvonimir Mohnacki i Sanja Bosak.

RADNIČKO VIJEĆE GP 6 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Damir Jurišić
Zamjenik: Damir Ljubanović
Članovi: Nevija Roce, Melita Troha, Branko Vujičić, Marijana Knez i Bogdan Rnjak.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi