global_union
pitaj_pravnika
korisni_linkovi
hsp


RADNIČKA VIJEĆA
Radničko vijeće je zakonom utvrđeni oblik suodlučivanja radnika. Kada ne bi bilo Radničkog vijeća, o našoj budućnosti i o socijalnoj sigurnosti naših obitelji odlučivao bi Poslodavac.

Ovlasti radničkog vijeća;


GLAVNO RADNIČKO VIJEĆE (GRV) – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Željko Šešerin
Zamjenik: Mario Vrček
Članovi: Dubravko Kovačić, Željko Miljak, Lidija Pulišić, Damir Jurišić, Irena Ilenić, Ivan Topolovec, Kristina Bajkovec, Marcela Peruzović i Damir Ljubanović.

RADNIČKO VIJEĆE GP 1 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednica: Irena Ilenić
Zamjenik: Ivan Topolovec
Članovi: Željko Šešerin, Nenad Šlogar, Stjepan Rešetar, Lidija Cipek Solenički, Renata Kranjčec, Kristina Bajkovec, Josipa Dobrečević i Dalibor Kovačićek.

RADNIČKO VIJEĆE GP 2 - članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Dubravko Kovačić
Zamjenik: Silvestar Vidović
Članovi: Bojan Dvorščak, Dejan Andrašić, Zlatko Krajačić i Dragutin Pisačić.

RADNIČKO VIJEĆE GP 3 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Željko Miljak
Zamjenik: Marcela Peruzović
Članovi: Jerka Sapunarić, Mate Budić, Joško Cikojević, Davor Jurić i Dubravka Vuković.

RADNIČKO VIJEĆE GP 4 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednica: Lidija Pulišić
Zamjenik: Lovro Gligora
Članovi: Mile Šarić, Milenka Alač, Ante Klarić i Josipa Vukić Stulić.

RADNIČKO VIJEĆE GP 5 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Mario Vrček
Zamjenik: Željko Ivanović
Članovi: Jago Tomić, Zvonimir Mohnacki, Darija Krajina, Alen Volenik, Marijan Periša i Sanja Bosak.

RADNIČKO VIJEĆE GP 6 – članovi sa liste HSP-a
Predsjednik: Damir Jurišić
Zamjenik: Damir Ljubanović
Članovi: Nives Percan, Manuela Šćulac, Srećka Blašković Blažević i Melita Troha.

Sva prava pridržana Hrvatski sindikat pošte, dizajn dpi